ПОСТАНОВЛЕНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Державний герб України

7762/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

17 липня 2009 р. Голосіївський районний суд м. Києва складі: головуючого — судді Чередніченко Н.П. розглянувши матеріали, що надійшли з ГВ податкової міліції ДПІ у Голосіївський району м. Києва, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., що мешкає в АДРЕСА_1 по ч. 1 ст. 164 КпАП України

ВСТАНОВИВ:

03.07.2009 року о 18-30 год. ОСОБА_1 будучи директором філії приватного підприємства «Лагуна-2004», в приміщенні казино «Тайм-Аут», розташованого по вул. Горького, 50 в м. Києва, організував і проводив діяльність з проведення азартних ігор, без наявності ліцензії на утримання гральних закладів, чим порушив Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 р., та Закону України « Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 1 червня 2000 р. про що начальником ВБНОПГ ГВПМ ДПІ у Голосіївський району м. Києва, майором податкової міліції Решетіловим К.В. був складений протокол по ч 1 ст. 164 КпАП України, за заняття підприємницькою діяльністю без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону.

ОСОБА_1 свою провину не визнав і пояснив, що він є директором приватного підприємства «Лагуна-2004», яке зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності — юридична особа. Підприємству видано відповідне свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_1 серія А00 від 02.12.2004 р., та відповідних ліцензій;

Суд вислухавши ОСОБА_1, дослідивши матеріали справи, вважає, що справа провадженням підлягає закриттю за відсутністю у діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, виходячи з наступного.

25 червня 2009 p., вступив в дію Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні», разом з тим вказаний закон не розповсюджується на господарську діяльність приватного підприємства «Лагуна-2004», на підставі ст. ст. 8 и 9 Конституції України, де в ст. 9 вказано, що чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, також ч.2, ст. 10 Цивільного Кодексу України, де також вказано, що: «…Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України…», аналогічні тези також містяться і у ч.2, ст. 50, ч.2, ст. 72 ГК України.

Враховуюче вказані вимоги Конституції, Цивільного та Господарського Кодексу України, а також той факт, що Україна підписала міжнародну Угоду про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, де в ч.4, ст. 36 вказаної Угоди, вказано якщо нове законодавство чи правила, які запроваджено в Україні, можуть спричинити більш обмежені умови для заснування компаній Співтовариства на її території і для функціонування дочірніх компаній і філіалів компаній Співтовариства, заснованих в Україні, ніж ті, що склалися на день підписання Угоди, то такі, відповідні законодавство чи правила не застосовуються протягом трьох років після набуття чинності відповідним законом до тих дочірніх компаній і філіалів, які вже були створені в Україні на момент набуття чинності відповідним актом

Договір про вступ Кіпру в ЄС (Європейського Союзу) був підписаний в Афінах 16 квітня 2003 року. Республіка Кіпр ратифікувала вказаний Договір у липні 2003 року. Згідно умов вказаного Договору, Кіпр став членом ЄС з 1 травня 2004 року.

Таким чином враховуючи той факт, що приватне підприємство «Лагуна 2004» є дочірнім підприємством, кіпрської компанії, яка є компанією Європейського співтовариства, то у відповідності до ч. 4 ст. 36 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, яка ратифікована Законом України № 237/94-ВР від 10.11.94 р. — Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» не застосовуються до підприємства протягом трьох років після набуття чинності відповідним законом, як до дочірньої підприємства, компанії Європейського співтовариства, яке вже було створено в Україні на момент набуття чинності вказаного Закону. І у відношенні приватного підприємства «Лагуна 2004» протягом трьох років, може застосовуватись тільки те законодавство, яке діяло до набуття чинності того нового законодавства, яке обмежує умови заснування та функціонування приватного підприємства «Лагуна 2004» як дочірнього підприємства, компанії з обмеженою відповідальністю ЕНЕФАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр.

Також ще до складення вказаного протоколу, у звязку звернення підприємства, до суду, була видана Ухвала Соломянського районного суду м. Києва, від 10 червня 2009 p., по справі № 2-а-2233/2009 p., яка є діючою на цей час, щодо забезпечення адміністративного позову: шляхом заборони будь-яким особам, у будь який спосіб перешкоджати здійснювати підприємницьку діяльність яка проводиться приватним підприємством «Лагуна-2004» (код ЄДПРОУ 33293504) на підставі;

—   ліцензії Міністерства фінансів України серія НОМЕР_4 на організацію діяльності з проведення азартних ігор (діяльність з організації та проведення азартних ігор у казино),

—   ліцензії Київської міської державної адміністрації серія НОМЕР_2 на організацію та утримання гральних закладів,

—   ліцензії Київської обласної державної адміністрації серія НОМЕР_3 на організацію та утримання гральних закладів.

Також Постановою Соломянського районного суду м. Києва, від 19 червня 2009 p., по справі № 2-а-2233/2009, де в мотивувальній частині, вказано, що: «…Господарська діяльність позивача (приватного підприємства «Лагуна-2004») з організації та проведення азартних ігор, утримання гральних закладів не заборонена законодавством України, та здійснюється в рамках чинного законодавства.

Господарська діяльність приватного підприємства «Лагуна-2004» з організації та проведення азартних ігор, утримання гральних закладів у відношенні до дочірніх компаній Європейського співтовариства та їх державами-членами, не заборонена законодавством України, та здійснюється в рамках чинного законодавства.

Ліцензії, що наведені вище, видані органом державної влади й отримані у встановленому законом порядку та є дійними, що надають права позивачу (приватному підприємству «Лагуна-2004») займатися даним видом господарської діяльності на законних підставах.

Окрім того, приватне підприємство «Лагуна-2004», відповідно до його статуту, є юридичною особою за законодавством України і має статус дочірнього підприємства Компанії з обмеженою відповідальністю ЕНЕФАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр. Єдиним засновником та власником приватного підприємства «Лагуна-2004», є Компанія з обмеженою відповідальністю ЕНЕФАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ENEFAN HOLDINGS LIMITED) юридична особа за законодавством Республіки Кіпр.

Отже приватне підприємство «Лагуна-2004» є дочірнім підприємством компанії Європейського співтовариства, тому підпадає під особливості правових норм, що встановлені Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, що ратифікована Законом України № 237/94-ВР від 10.11.94 р.

У відповідності до ч. 4 ст. 36 Угоди визначено, у разі якщо нове законодавство чи правила, які запроваджено в Україні, можуть спричинити більш обмежені умови для заснування компаній Співтовариства на її території і для функціонування дочірніх компаній і філіалів компаній Співтовариства, заснованих в Україні, ніж ті, що склалися на день підписання Угоди, то такі, відповідні законодавство чи правила не застосовуються протягом трьох років після набуття чинності відповідним законом до тих дочірніх компаній і філіалів, які вже були створені в Україні на момент набуття чинності відповідним актом.

Відповідно до ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, та згідно ч.2, ст. 10 ЦК України, ч.2, ст. 50, та ч.2, ст. 72 ГК України якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідні правила щодо підприємництва, або актом цивільного законодавства (законодавством про Підприємства, ), застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Таким чином господарська діяльність відповідно до діючих Ліцензії Київської обласної державної адміністрації серія НОМЕР_3 на строк до 27.03.2011 року; Ліцензії Міністерства фінансів України серія НОМЕР_4 на строк до 21.05.2011 року; Ліцензії Київської міської державної адміністрації серія НОМЕР_2 на строк до 28.03.2010 року є законною, а ліцензії діючими.

Окрім того, в ст. 3 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» передбачений зовсім інший від відповідальності, за порушення вказаного Закону, при цьому адміністративна відповідальність вказаним законом не передбачена. Також вказаним законом, не передбачені внесення змін до Закону України « Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у звязку з чим, вказаний закон є діючим, в редакції до введення в дію Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (№ 1334-VI) Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Тому правових підстав для притягнення для до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, як директора приватного підприємства «Лагуна 2004 «, за заняття підприємницькою діяльністю без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону -немає, оскільки вказані ліцензії були видані, до введення в дію Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», і не є анульованими, на підставі ч.4 ст. 36 «Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами — членами «, що ратифікована Законом України № 237/94-ВР від 10.11.94 року, де визначено, що в разі якщо нове законодавство чи правила, які запроваджено в Україні, можуть спричинити більш обмежені умови для заснування компаній співтовариства на її території і для функціонування дочірних компаній і філіалів компаній співтовариства, заснованих в Україні, ніж ті, що склалися на день підписання угоди, то такі відповідні законодавства чи правила не застосовуються протягом трьох років після набуття чинності відповідним законом до тих дочірних компаній і філіалів, які вже були створені в Україні на момент набуття чинності відповідним актом.

Даний факт повністю стверджує Постанова Солом»янського районного суду м. Києва від 19.06.2009, по справі № 2а-2233/2009, яка вступила в законну силу 01 липня 2009 року.

Таким чином, в діях ОСОБА_1. відсутній склад правопорушення, передбачений ч. 1 ст. 164 КпАП України, у звязку з чим провадження по справі підлягає закриттю. Керуючись ст. 283, 284, п.1 ст. 247, ч. 1 ст. 164 КпАП України,

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі у відношенні ОСОБА_1, по ч. 1 ст. 164 КпАП України;

— закрити, у звязку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

— вилучені гральні автомати, відповідно до протоколу огляду й вилучення, які зберігаються на відповідальному зберіганню у ОСОБА_1 — повернути власникові — приватному підприємству «Лагуна-2004»

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва або на неї може бути внесено протест прокурора протягом 10 днів після винесення постанови.